JAK STWORZYĆ WŁAŚCIWĄ OCENĘ PRACOWNIKA

Doradztwo personalne: ocena pracownika, ocena 360.Na osobę dokonującą oceny pracowniczej czeka wiele niebezpieczeństw. Z niektórych błędów większość opiniujących nie zdaje sobie nawet sprawy – tym trudniej ich uniknąć. Większość błędów popełnia się zupełnie nieświadomie, wynikają one z braku odpowiedniego przygotowania, stereotypowego myślenia, pospiechu i mnóstwa innych czynników, które sprawiają, że ocena mija się z prawdą.

Aby uniknąć typowych błędów można na wstępie przygotować się do stworzenia oceny. Po pierwsze oddzielmy emocje od rzetelnej pracy. Zachowanie pełnego obiektywizmu może być trudne, szczególnie jeśli z danym pracownikiem znamy się od kilku lat. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie firmy doradztwa personalnego, której pracownicy profesjonalnie będą w stanie przeprowadzić ewaluację pracowników lub zaprojektować system oceny okresowej. W takiej sytuacji bardzo pomocne jest prowadzenie dokumentacji na bieżąco. Gromadzenie informacji o pracownikach, o ich sukcesach i słabych stronach usprawni i przyspieszy proces opiniowania.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie oceny 360 stopni. To ostatnio coraz bardziej popularna metoda oceny obok klasycznej metody 180 stopni, w której głównym oceniającym jest jedna osoba – zwykle pracodawca. Ocena 360 wymaga zaangażowania większej ilości osób, które osądzają pracownika, ale tym samym zapewnia większy obiektywizm poprze opinie wielu osób.

Sama ocena pracownicza to nie koniec ewaluacji. Należy jeszcze wyciągnąć wnioski i zaplanować dalsze działania. Zwróćmy uwagę, czy pozytywne działania podwładnych były przez nas zauważone, a pracownik odpowiednio nagrodzony. Ocena zatrudnionego to nie tylko pretekst i argument do serii zwolnień czy obniżek płac w firmie. Pewne nieprawidłowe zachowania możemy zniwelować delegując pracowników na szkolenia.