Systemy oceny okresowej

Ewaluacja zatrudnionych osób to proces wartościowania pracownika pod względem zachowania, skuteczności, efektywności, a także współpracy w zespole. Jest to działanie, które wymaga długofalowego planowania, więc ważne jest systematyczne przeprowadzanie oceny pracowników.

Techniki oceny pracowników

Ocenę pracownika przeprowadza się w celach informacyjnych, motywacyjnych i rozwojowych bądź dla zmian kadrowych. Ocenę pracownika przedstawia się w formie rankingów wszystkich zatrudnionych, w oparciu o porównanie dwóch równorzędnych stanowisk oraz na podstawie arkuszy oceny.

Ocena wieloźródłowa

Ocena 360 stopni, czyli ocena wieloźródłowa to metoda pozyskiwania informacji zwrotnych na temat pracownika. Charakteryzuje się tym, iż dane pochodzą od przełożonych, współpracowników, a także od samego zatrudnionego (samoocena). Otoczenie badanego daje informacje, dzięki którym osiaga się obiektywną i wiarygodną ocenę.