TYPOWE BŁĘDY PODCZAS OCENY PRACOWNIKA

Okresowa ocena pracownika metodą wieloźródłową 360 stopni.Przeprowadzenie oceny, to proces przypominający pracę sędziego. W obu przypadkach należy wykazać się nie tylko fachowością, ale także obiektywizmem i wyczuciem. To od naszego osądu będzie zależała przyszłość podwładnego. Jeśli popełnimy błąd, w najgorszym wypadku ucierpi na tym jeden z naszych pracowników lub pogorszy się współpraca w zespole, a to wszystko przełoży się na atmosferę w całej firmie.

Oto częste błędy, które zdarzają się podczas przeprowadzania oceny pracowniczej. Faworyzowanie zdarza się, gdy w ocenie pracowników przedsiębiorstwa w całym zespole tylko wybrane osoby, zaprzyjaźnione z pracodawcą, mogą liczyć na jego przychylną opinię. Zlecenie oceny zewnętrznej agencji doradztwa personalnego pozwoli wyeliminować czynnik relacji szef – podwładny.

Kolejne błędy polegają na uogólnianiu. Jeśli jedna cecha pozytywna bądź negatywna przeważa nad pozostałymi tworzymy w ten sposób stereotypy. Jeśli ktoś często się spóźnia, to wcale nie musi oznaczać, że jest nieodpowiedzialnym pracownikiem, ale może lepiej pracuje mu się w godzinach popołudniowych. Podobnie dzieje się, gdy jakiś atrybut pracownika przeważa nad obiektywną opinią: dobry specjalista pewnie rzetelnie będzie wykonywał zadania, ale nie będzie radził sobie z pracą w grupie. W podobny sposób popełnia się błąd przyklejania etykietek, czyli wystawiania generalnych sądów na podstawie pojedynczego wydarzenia.

Inną grupą pomyłek są te, wynikające ze słabej znajomości osoby, która jest podmiotem oceny. W ten sposób może dochodzić do sytuacji, w której opiniujący zmyśla pewne argumenty lub wyraża sądy na podstawie podobieństwa kilku pracowników. Tak dzieje się, gdy w zespole kilka osób stanowi grupę przyjaciół, gdyż łączą ich wspólne zainteresowania. Do tworzenia nieprawdziwej oceny dochodzi także wówczas, kiedy osoba dokonująca oceny opiera się na przestarzałych lub niepełnych danych.

Jeśli ktoś nie jest przygotowany do wystawiania oceny pracownika, nie zna mechanizmów bądź technik może popełniać typowe błędy, wynikające z braku profesjonalizmu. Wówczas często wyniki są uśredniane, tzn. przeciętne oceny łatwiej udowodnić – opiniujący asekuruje się, by nikt nie zarzucił mu stronniczości. Na podobnej zasadzie działa zawyżanie oceny okresowej. Jeśli dokonuje jej osoba zatrudniona w firmie, np. z działu personalnego, będzie zawyżać oceny innych, by np. być lubianą w pracy i mieć czyste sumienie.

To dosyć ogólne zestawienie tylko typowych i najczęstszych błędów obrazuje, jak trudnym procesem jest budowanie systemu ocen okresowych. Należy uważać, by kosztem funkcjonowania firmy, nie rozpieszczać lub krzywdzić pracowników. Tylko rzetelna i obiektywna ocena będzie wartościowa.